Archive for 2019

80 Years Since Hitler-Stalin Pact

Today marks 80 years since the signing of the Hitler-Stalin Pact, also known as the Molotov-Ribbentrop Pact, between the Soviet Union and Nazi Germany.

The two totalitarian dictatorships signed the pact, including a secret protocol that divided Europe into two spheres of influence. The pact was an agreement between two allies that plunged Europe into total war.

The Finnish Anti-Fascist Committee recommends that the agreement between the Soviet Union and Nazi Germany be called the "Hitler-Stalin Pact," which better reflects the role of the signatories.

While other victimised nations mark the anniversary of the Hitler-Stalin Pact with official, solemn events, a black veil of silence hangs over Finland. Internationally, this day is called the "Black Ribbon Day," which is very apt in these circumstances.

Vladimir Putin's Russia strives to defend the Hitler-Stalin Pact actively with much the same argumentation as Soviet propaganda did. Finns and other victimised nations will do well to reflect on why Moscow is doing so at this point in history.

We will never forget! The Finnish Anti-Fascist Committee calls on the Finnish government to recognise the Black Ribbon Day and to declare it an official flag day. We made the proposal in 2012 and are still waiting for a response.

Also, today marks 30 years since the "Baltic Way," a massive demonstration of popular will, when around two million people formed a human chain from Tallinn via Riga to Vilnius. That day marked 50 years since the Hitler-Stalin Pact.

Finally, we express particular concern about the continued whitewashing of totalitarian states and ideologies. We urge not to use symbols of Soviet totalitarianism for commercial purposes, as it blemishes the memory of the victims of Communist dictatorship all over Europe.

A German online store operating in Finland, Spreadshirt, and the Finnish online retailer, Stuntman, sell goods with Soviet symbols. The Finnish Anti-Fascist Committee has asked the companies to remove the products from sale. The stores do not sell goods with Nazi symbols.

Tallinn, 23 August 2019

Antti-Pekka Mustonen
Chairman
Finnish Anti-Fascist Committee

80 vuotta Hitlerin-Stalinin sopimuksesta

Tänään, elokuun 23. päivä tulee kuluneeksi kahdeksankymmentä vuotta Hitlerin-Stalinin sopimuksesta, joka tunnetaan myös nimellä Molotov–Ribbentrop-sopimus.

Neuvostoliitto ja natsi-Saksa solmivat sopimuksen, jonka salaisissa lisäpöytäkirjoissa Eurooppa jaettiin kahteen etupiiriin. Sopimus oli liittolaissopimus, joka johti toiseen maailmansotaan Euroopassa.

Suomen antifasistinen komitea suosittaa käyttämään Neuvostoliiton ja natsi-Saksan sopimuksesta nimitystä "Hitlerin-Stalinin sopimus". Se kuvaa liittolaissopimuksen vastuuhenkilöiden osuutta parhaiten.

Kun muissa uhrivaltioissa hiljennytään muistamaan tätä sopimusta, joka veti pienet, itsenäiset valtiot vuosiksi toisen maailmansodan kauheuksiin, Suomessa asiasta vallitsee musta hiljaisuus. Siksi päivää sopii kutsua "Mustan nauhan päiväksi" myös Suomessa.

Vladimir Putinin johtama Venäjä pyrkii samaan aikaan aktiivisesti puolustelemaan Hitlerin-Stalinin sopimusta samoin argumentein kuin neuvostopropagandassa. Suomalaisten ja Euroopan muiden uhrikansojen on syytä miettiä, miksi Moskova puolustelee sopimusta juuri nyt.

Me emme väsy muistamasta. Suomen antifasistinen komitea kehottaa Suomen hallitusta tunnustamaan Mustan nauhan päivän ja hyväksymään sen liputuspäivänä virallisten muistopäivien joukkoon. Teimme ehdotuksen jo vuonna 2012; odotamme edelleen vastausta.

Tänään on kulunut myös 30 vuotta "Baltian ketjuna" tunnetusta mielenosoituksesta, jossa noin kaksi miljoonaa toisiaan ihmistä muodosti 600 kilometriä pitkän ihmisketjun Tallinnasta Riian kautta Vilnaan. Kyseisenä päivänä tuli kuluneeksi 50 vuotta Hitlerin-Stalinin sopimuksesta.

Kiinnitämme tänään erityisesti huomiota totalitarististen valtioiden ja aatteiden jatkuvaan valkopesuun. Kehotamme välttämään neuvostototalitarismin symbolien käyttöä kaupallisissa tarkoituksissa; se häpäisee kommunistisen diktatuurin uhrien muistoa kaikkialla Euroopassa.

Suomessa toimiva saksalainen verkkokauppa Spreadshirt ja "aidosti kotimaisena kauppana" itseään mainostava Stuntman myyvät neuvostosymboleilla varustettuja tuotteita. Olemme pyytäneet kauppoja poistamaan ko. tuotteet myynnistä. Kaupat eivät myy natsisymboleilla varustettuja tuotteita.

Tallinnassa, 23. elokuuta 2019

Antti-Pekka Mustonen
puheenjohtaja
Suomen antifasistinen komitea ry

Denial of History Is Moral Pollution

Finnish public broadcaster YLE ran several stories about the Simon Wiesenthal Center (SWC) and the head of its Jerusalem office, Efraim Zuroff, on 16 March 2019. YLE reporter Katriina Töyrylä penned a long profile (in Finnish) of Mr Zuroff, in which she noted that "Zuroff is not alone in hunting Nazis; he receives help from contacts around the world — many of them with no remuneration."

Ms Töyrylä referred to Mr Zuroff's contacts and work in Finland as well. However, she completely failed to mention that one of Mr Zuroff's closest cooperation partners in Finland has been Johan Bäckman, known for his support of right-wing extremists, Neo-Nazis, and Russian state terrorism. Mr Bäckman has been convicted of harrassing a journalist working at YLE, Ms Töyrylä's employer.

The hate group led by Johan Bäckman published a Finnish translation of Mr Zuroff's book, "Operation Last Chance," using the name of our organisation without licence. The book is part of SWC's campaign to bring Nazi war criminals to justice, which Ms Töyrylä referenced in her article as well. In June 2012, Mr Zuroff visited Finland to take part in a presentation of the Finnish edition of his book, which is still on sale.

In February 2013, the Finnish Anti-Fascist Committee sent a letter to SWC regarding Mr Zuroff's continued cooperation with people who propagate Russian terrorism and antisemitism. Our letter was cited, among others, by Anton Shekhovtsov and Vyacheslav Likhachev, who have conducted extensive studies of extreme right-wing organisations in Europe. We received no response from either Mr Zuroff or SWC.

In February 2015, Mr Zuroff joined the notorious fraudster, Andrei Zarenkov, in observing a torchlight march held by the right-wing populist Conservative People's Party of Estonia (EKRE) in Tallinn. In March of the same year, Mr Zuroff was in Riga where he joined a street performance organised by local pro-Russian propagandists, including Josefs Korens.

In August 2015, Mr Zuroff told The Daily Beast's James Kirchick that he had left World Without Nazism (WWN), which is a now largely defunct Kremlin-sponsored propaganda organisation. WWN's leadership included at various times many people that Mr Zuroff has cooperated with, including Mr Bäckman, Mr Zarenkov, and Mr Korens. Mr Zuroff was one of WWN's founders. Newsweek reported in October 2014 that Mr Zuroff was "previously involved with WWN."

None of this background information was cited in the several in-depth stories that YLE ran about Mr Zuroff, however. Antti-Pekka Mustonen, Chairman of the Finnish Anti-Fascist Committee, notes that Mr Zuroff's cooperation with anti-democratic provocateurs like Mr Bäckman is relevant information to Finnish readers, who are YLE's main target audience.

We would expect that a story that recounts Mr Zuroff's life, from his childhood to his current personal relationship, would paint a more nuanced picture of his public activity. The only critical note in Ms Töyrylä's story was in relation to SWC's pro-Israel stance, not the activities of Mr Zuroff himself.

In a world again beset by xenophobia and antisemitism, the work done by SWC is of vital importance. This in no way negates the need to take a critical look at the activities of the organisation's representatives. Doing so would have demonstrated the responsible journalism that YLE aspouses.

In his interview with YLE (in Finnish), Mr Zuroff said that "denial of history is a form of moral pollution." At the same time, he continues to cooperate actively with people and organisations that deny the crimes of Soviet totalitarianism. This discrepancy is bound to colour the attitudes toward Mr Zuroff's activities in countries that have suffered as a result of Soviet and Russian imperialism.

Historian kieltäminen on moraalisen saastumisen muoto

Efraim Zuroff ja Johan Bäckman
Yle Uutiset kertoi 16. maaliskuuta usealla kanavalla Simon Wiesenthal -keskuksen työstä ja sen Jerusalemin toimiston johtajasta Efraim Zuroffista. Katriina Töyrylä kirjoitti pitkässä henkilöprofiilissa, että "yksin Zuroff ei [...] natseja jahtaa. Häntä auttavat kontaktit eri puolilla maailmaa – monet ilman korvausta."

Töyrylä kertoi Zuroffin kontakteista ja työstä myös Suomessa. Silti toimittaja jätti kokonaan mainitsematta, että yksi Zuroffin lähimmistä yhteistyökumppaneista Suomessa on ollut väkivaltaista äärioikeistoa ja venäläistä terrorismia tukeva Johan Bäckman, joka on tuomittu oikeudessa Ylen toimittajan vainoamisesta.

Johan Bäckmanin luotsaama viharyhmä on julkaissut Zuroffin teoksen "Operaatio viimeinen mahdollisuus" suomeksi käyttäen yhdistyksemme nimeä luvatta. Teos on osa Simon Wiesenthal -keskuksen kampanjaa, mihin Töyrylän jutussakin viitataan. Kirja on edelleen myynnissä. Zuroff vieraili Suomessa kesäkuussa 2012 suomennoksen julkistamistilaisuudessa.

Suomen antifasistinen komitea kirjelmöi helmikuussa 2013 Simon Wiesenthal -keskukselle Zuroffin yhteistyöstä Venäjän sotapolitiikkaa tukevien ja antisemitismiä levittävien propagandistien kanssa. Samaan seikkaan ovat kiinnittäneet huomiota mm. äärioikeiston tutkijat Anton Shehovtsov ja Vjatsheslav Lihatshov.

Helmikuussa 2015 Zuroff seurasi Tallinnassa skandaalinkäryisen huijarin Andrei Zarenkovin kanssa oikeistopopulistisen Viron konservatiivisen kansanpuolueen (EKRE) soihtukulkuetta. Maaliskuussa 2015 Zuroff osallistui Riikassa sikäläisten Venäjä-mielisten propagandistien julkisuustempaukseen.

The Daily Beastin toimittajalle James Kirchikille Zuroff kertoi elokuussa 2015, että hän oli aiemmin eronnut World Without Nazism -järjestöstä, jonka johtokunnassa istuivat sekä Bäckman että Zarenkov. Zuroff oli aikoinaan yksi tämän Kremlin peitejärjestön perustajista. Newsweek raportoi jo lokakuussa 2014, että Zuroff oli "aiemmin tekemisissä WWN:n kanssa".

Mitään näistä taustoista ei Ylen monilla kanavilla julkaistuissa jutuissa kerrottu. Suomen antifasistisen komitean puheenjohtaja Antti-Pekka Mustonen huomauttaa, että Zuroffin yhteistyö Bäckmanin kaltaisten provokaattorien kanssa on olennainen tieto nimenomaan suomalaiselle yleisölle, jota Ylen uutistuotanto pääosin palvelee.

Jutun, jossa kerrotaan Zuroffin elämästä alkaen tämän lapsuudesta aina nykyiseen naisystävään asti, voisi odottaa antavan lukijalle monisyisemmän kuvan hänen yhteiskunnallisesta toiminnastaan. Ainoa jotensakin kriittinen arvio Töyrylän jutussa koskee Simon Wiesenthal -keskuksen, ei Zuroffin itsensä toimintaa.

Maailmassa, jossa leviää muukalaisvihan ja antisemitismin viirus, Simon Wiesenthal -keskuksen tekemä työ on elintärkeää. Se ei poista tarvetta tarkastella sen yksittäisten edustajien toimintaa kriittisesti, mikä Ylen julkaiseman henkilöprofiilin yhteydessä olisi ollut nimenomainen journalistinen velvollisuus.

Ylelle Zuroff sanoo, että "historian kieltäminen on moraalisen saastumisen muoto." Samaan aikaan hän tekee jatkuvaa ja aktiivista yhteistyötä Neuvostoliiton rikokset kieltävien tahojen kanssa. Tämä ristiriita ei voi olla vaikuttamatta siihen, miten suuri yleisö punafasismin hirmuteoista kärsineissä maissa suhtautuu hänen toimintaansa.

Tags

Antifa Antifascism Antifašism Antifasismi Antisemitism Antisemitismi Black Ribbon Day Boikott Bolshevism Bolshevismi Caucasus Chechnya Children Communism Crimea Dagestan Democracy Demokrati Demokratia Eesti Elections Eurooppa Europe Fascism Fašism Fasismi Finland Folkmord Free Speech FSB Genocide Georgia Hague Hate Speech Helsinki Historia History Hitler Holodomor Homofobia Homophobia Human Rights ICC Ihmisoikeudet Independence Itsenäisyys Journalism Journalismi Justice Kansanmurha Kaukasia Kavkaz Center Kirkko Kommunismi Krig Krigsförbrytelse Ksenofobia Laki Lapset Mannerheim Media Mustan nauhan päivä Muukalaisviha Natsism Natsismi Nazism Neuvostoliitto Perustuslaki Propaganda Putin Racism Rasismi Russia Russofobia Russophobia Ryssland SAFKA Sananvapaus Security Självständighet Soome Sota Sotarikokset Sotasyyllisyys Soviet Union Sovjetunion Stalin Stalinism Stalinismi Suomi Syria Syyria Talvisota Tampere Tartu Terrorism Terrorismi Totalitarianism Totalitarism Totalitarismi Tshetshenia Turvallisuus Ukraina Ukraine Uskonto USSR V Day Vaalit Världskrig Venäjä Vihapuhe Viro Voitonpäivä War War Crimes War Guilt WWII Xenophobia Антисемитизм Антифашизм Безопасность Бойкот ВОВ Военные преступления Война Выборы Геноцид Голодомор Гомофобия Демократия Демократія День Победы Дети Европа Європа История Коммунизм Комунізм Конституция Ксенофобия Нацизм Независимость ПЖиВ Права человека Пропаганда Путин Радянський Союз Расизм Росія Россия Русофобия Свобода слова Советский Союз СРСР СССР Сталин Сталинизм Сталінізм Тампере Тоталитаризм Тоталітаризм Трибунал Украина Україна Фашизм Финляндия ФСБ Хельсинки Чечня Эстония
Powered by Blogger.

Copyright © SAFKA | Metrominimalist | Powered by Blogger | Designed by Johanes Djogan