Our Common Western Values

Memorial to the Victims of Communismin Tallinn
Today, 23 August 2018, was Black Ribbon Day — the European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism. In Estonia, the day was marked with the opening of a national memorial to the victims of communism. The ceremony included speeches by President Kersti Kaljulaid, Justice Minister Urmas Reinsalu, and Commander of the Estonian Defence Forces, Gen. Riho Terras.

Like so many years before, the only event marking Black Ribbon Day in Finland was held at the Lenin Museum in Tampere. As awareness in other western countries of the importance of Black Ribbon Day to our future generations and to our understanding of our common history rises from year to year, Finland remains silent. The Finnish Anti-Fascist Committee renews its call to designate 23 August as a national flag day.

In an op-ed published in Finland's leading daily, Helsingin Sanomat, Kimmo Sasi, long-time MP and former Chairman of the Sub-Committee on Human Rights of the Council of Europe, suggested that Finland needed a museum highlighting the crimes against humanity committed by fascist and communist regimes. The Finnish Anti-Fascist Committee concurs. We have proposed earlier that the Lenin Museum be renamed Museum of the Victims of Totalitarianism.

We are living in a time when the world's only superpower is being led by a president who pursues "post-truth" policies and seems to inhabit a parallel reality. Another great power represents stability without human rights, and the third major power is a state armed with nuclear weapons and led by a usurpator who is a war criminal.

Each moment in history has its own doomsday sayers. The Finnish Anti-Fascist Committee is not one of them. Nevertheless, Black Ribbon Day reminds us all of the importance of our common western values, especially in uncertain times like these. Our values help guide us when making our most important choices.

23 August 1939 was an example of great power politics based on lies and violence. On that day 79 years ago, Stalin's Soviet Union and Hitler's Nazi Germany made a pact that divided Europe into spheres of influence. As a result, Europe was plunged into a devastating war, Finland was attacked by the Soviet Union, the Baltic States were occupied, and half of Europe was subjugated by two totalitarian dictatorships.

The summit between the U.S. and Russian presidents in Finland this summer made many of us think of those events 79 years ago. Our fears were not and are not without reason. However, history does not repeat itself unless we really want it to. This is why it is very important to remind everyone, time and time again, of that fateful day 79 years ago.

The Finnish Anti-Fascist Committee deplores the Finnish government's Finnofobic stance that fails to protect our country's integrity with sufficient clarity and courage. A Finland without a vision is a Finland without values. Finnish society needs to defend itself against foreign iniquity and violence. Democracy, human rights, and free speech deserve and need to be defended.

Taipalsaari, 23 August 2018

Antti-Pekka Mustonen
Chairman
Finnish Anti-Fascist Committee

Länsimaiset arvot — yhteinen suunnannäyttäjämme

Kommunismin uhrien muistomerkki Tallinnassa
Tänään 23. elokuuta 2018 vietettiin Mustan nauhan päivää eli stalinismin ja natsismin uhrien eurooppalaista muistopäivää. Virossa avattiin tänään kommunismin uhrien muistomerkki. Avajaispuheen tilaisuudessa pitivät muun muassa Viron presidentti Kersti Kaljulaid, oikeusministeri Urmas Reinsalu ja puolustusvoimain komentaja Riho Terras.

Kuten jo niin monena vuotena aiemmin, Suomessa ainoa Mustan nauhan päivän muistotilaisuus järjestettiin Tampereen Lenin-museossa. Kun muualla länsimaissa tietoisuus Mustan nauhan päivän merkityksestä tuleville sukupolville ja käsityksellemme yhteisestä historiasta kasvaa vuosi vuodelta, Suomessa vallitsee musta hiljaisuus. Suomen antifasistinen komitea toistaa esityksensä elokuun 23. päivän nimeämisestä liputuspäiväksi.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusalavaliokunnan entinen puheenjohtaja, pitkäaikainen kansanedustaja Kimmo Sasi kirjoitti Helsingin Sanomissa, että Suomi tarvitsee kansalaiskasvatusta varten fasismin ja kommunismin ihmis­oikeusrikosten museon. Yhdymme Sasin ehdotukseen. Olemme jo aiemmin esittäneet, että Lenin-museo nimettäisiin uudelleen totalitarismin uhrien museoksi.

Elämme aikaa, jolloin maailman ainoaa supervaltaa johtaa totuuden jälkeistä politiikkaa noudattava ja rinnakkaistodellisuudessa elävä presidentti. Toinen maailman suurvalta edustaa vakautta ilman ihmisoikeuksia ja kolmantena suurvaltana esiintyy ydinasevaltio, jonka presidenttiä voidaan perustellusti pitää sotarikollisena.

Jokaisena aikana on ollut maailmanlopun kuuluttajia. Suomen antifasistinen komitea ei tähän joukkoon kuulu, mutta muistuttaa näin kansainvälisen Mustan nauhan päivänä, että epävakaina aikoina on erityisen tärkeää pitää mielessä yhteiset länsimaiset arvomme, jotta emme eksyisi valinnoissamme.

Elokuun 23. päivä vuonna 1939 on tästä valheen ja väkivallan suurvaltapolitiikasta varoittava esimerkki. Tuolloin Stalinin Neuvostoliitto ja Hitlerin Saksa sopivat Euroopan etupiirijaosta. Sen seurauksena Eurooppa syöksyi suursotaan, Suomi joutui Neuvostoliiton hyökkäyksien kohteeksi, Baltian maat miehitettiin ja puoli Eurooppaa alistettiin totalitaristisen hirmuhallinnon alle.

Kesäinen Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaaminen Suomessa sai monet meistä muistelemaan noita 79 vuoden takaisia tapahtumia. Pelko ei ollut ja ei ole aiheeton. Suomen antifasistinen komitea haluaa rauhoitella mieliä maassamme. Historia ei toista itseään, jollemme me itse sitä halua. Siksi on tärkeää väsymättä ja aina uudestaan muistuttaa tuosta päivästä.

Suomen antifasistinen komitea paheksuu valtiovaltamme finnofobista suhtautumista, jolla ei puolusteta maamme oikeuksia yksiselitteisen rohkeasti ja selkeästi. Visioton Suomi on arvoton Suomi. Suomalaisen yhteiskunnan on voitava puolustautua vierasta vääryyttä ja väkivaltaa vastaan. Kansanvalta, ihmisoikeudet ja sanavapaus tarvitsevat ja ansaitsevat puolustajansa.

Taipalsaarella 23. elokuuta 2018

Antti-Pekka Mustonen
puheenjohtaja
Suomen antifasistinen komitea

Me emme väsy muistamasta!

Mustan nauhan päivää vietetään Tampereen
Lenin-museossa 23.08.2017 klo 11:00-18:00.
Kansainvälistä Mustan nauhan päivää vietetään tänään keskiviikkona 23. elokuuta 2017. Tänä päivänä 78 vuotta sitten Neuvostoliitto ja Natsi-Saksa allekirjoittivat Moskovassa ns. Molotov-Ribbentrop-sopimuksen, jonka lisäpöytäkirjassa Romania, Puola, Liettua, Latvia, Viro ja Suomi annettiin Stalinin teuraaksi. On hämmentävää, että Suomen antifasistinen komitea ja Lenin-museo Tampereella ovat olleet ainoat tahot Suomessa, jotka ovat muistaneet tätä päivää.

Pelkästään vuosina 1937–1938 Stalinin vainoissa menehtyi noin 11 000 suomalaistaustaista henkilöä, lähinnä Karjalan ja Pietarin alueilla. Stalinin suurin terroriteko oli kuitenkin hyökkäys Suomeen 30. marraskuuta 1939 ja sitä seurannut Talvisota — sota, joka on vastaavasti Suomen suurin yksittäinen sankariteko. Neuvostoliitto vaikeni teloituksista, mutta vielä huolestuneempia olemme nyt siitä, että Putinin Venäjä ei vain kiellä tai vaikene hyökkäyssodastaan ja sitä seuranneista hirmuteoista, vaan syyttää niistä Suomea.

Suomi on valtiona valinnut vaikenemisen Neuvostoliitton hirmuteoista. Valtiojohtomme on ollut suomettuneisuudessaan johdonmukainen ja päättäväinen. Tämä on ollut Suomen sodan jälkeinen ulkopoliittinen linja lähes kaikkien presidenttiemme aikana — niin Kekkosen ja Koiviston kuin Halosen ja Niinistönkin kausina. Presidentti Ahtisaaren aikana nähtiin lyhyt orastava suojasää.

Suomalaisilla on tieto kokemastaan vääryydestä, mutta sitä ei haluta muistaa, selvittää naapurimaan kanssa ja löytää yhteistä käsitystä yli 70 vuotta vanhoihin tapahtumiin. Siksi ne seuraavat mukanamme. Me suomalaiset olemme jälleen valitsemassa itsellemme presidenttiä seuraavaksi kuudeksi vuodeksi. Kun aika on epävakaa ja vaikeasti ennustettava, kehotan valintaanne langettaessanne luottamaan ehdokkaan toiminnassa näyttäytyviin arvoihin.

Me emme väsy muistamasta ja muistuttamasta!


Suomen antifasistinen komitea toistaa vuonna 2012 tekemänsä esityksen Mustan nauhan päivän nimeämisestä viralliseksi liputuspäiväksi. Teemme samalle uuden esityksen, että virallisissa yhteyksissä alamme käyttämään nimitystä Hitler-Stalin-sopimus. Toisen maailmansodan aloittaneista diktaattoreistahan Stalin oli allekirjoitustilaisuudessa läsnä, ja ilman Hitlerin hyväksyntää sopimusta ei olisi allekirjoitettu.

Suomen antifasistinen komitea on rekisteröity yhdistys, joka on perustettu elokuussa 2011. Yhdistyksen jäsenistö edustaa laajaa kirjoa suomalaisen yhteiskunnan puolustajia, vieraan väkivallan ja sen uhan torjujia. Sanoudumme selkeästi irti kaikesta väkivallasta ja yllytyksestä siihen. Toimintamme perustuu yleismaailmallisiin, humaaneihin arvoihin ja väkivallattoman antifasismin parhaimpiin perinteisiin Euroopassa ja muualla maailmassa.

Totalitarismin uhreja muistaen, päätään kumartaen

Antti-Pekka Mustonen
puheenjohtaja

Vihasivuston avustajalle ei pappisoikeuksia


Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on hylännyt vihasivusto MV-lehden avustajan Juha Molarin hakemuksen, jossa hän pyysi pappisoikeuksiensa palauttamista. Päätöksen mukaan Molarin käytös on papille sopimatonta, mistä syystä hän ei sovellu pappisvirkaan. Päätöksestä ei voi valittaa.

Molari erosi Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta vuonna 2011 ja menetti samalla kelpoisuutensa pappisvirkaan. Sen jälkeen hän kertoi liittyneensä Moskovan patriarkaatin alaisen Venäjän ortodoksisen kirkon jäseneksi, mistä hän kuitenkin erosi myöhemmin. Helmikuussa 2016 Molari jätti Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille hakemuksen pappisoikeuksien palauttamiseksi.

Tuomiokapituli totesi päätöksessään, että ero luterilaisesta kirkosta ja elinikäisestä pappeudesta sisältää vahvan periaatteellisen päätöksen, eikä pappeudesta luopumista siksi voida pitää vähäisenä seikkana. Erottuaan Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta Molari menetti täten kelpoisuutensa pappisvirkaan.

Kirkkolain mukaan tuomiokapituli voi pyynnöstä palauttaa aiemmin pappisviran menettäneelle pappisviran jos pappisvihkimyksen edellytykset ovat olemassa. Papiksi vihittävän tulee olla "jumalaapelkäävä ja kristillisestä elämästään tunnettu konfirmoitu kirkon jäsen" ja "muutoinkin pappisvirkaan soveltuva". Tuomiokapitulin mukaan Molarilla ei ole vokaatiota papin tehtävään.

Arvioidessaan Molarin soveltuvuutta pappisvirkaan tuomiokapituli tarkasteli myös hänen aiempaan viranhoitoonsa liittyneitä asioita. Molari toimi aiemmin Espoon hiippakunnassa sijainneen entisen Pohjan suomalaisen seurakunnan kirkkoherrana, jolloin häneen kohdistui useita kanteluita mm. papille sopimattomasta käytöksestä.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli totesi tuolloin, että Molari oli blogikirjoituksissaan käyttänyt "loukkaavaa ja epäasiallista, väkivaltaisen menettelyn puoltamiseksi tulkittavaa kieltä." Hän oli näin toiminut vastoin virkavelvollisuuksiaan ja käyttäytynyt virka-asemaansa sopimattomalla tavalla.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli arvioi myös Molarin tämänhetkisen blogikirjoittelun sopivuutta pappisvirkaan. Päätöksen mukaan Molarin kirjoituksista ilmenee "yksittäisiin ihmisiin kohdistuvia sanavalintoja, joiden ei voida arvioida edesauttavan päätöstä katsoa Molaria soveltuvaksi pappisvirkaan."

Suomen antifasistinen komitea kiittää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulia siitä, että se on ottanut huomioon tiedusteluosasto SAFKA-T:n keräämän materiaalin ja langettanut oikeamielisen päätöksen. Molarin kaltainen vihaa ja valheita levittävä ja kunniallisia kansalaisia parjaava henkilö ei sovi pappisvirkaan.
Tuesday, October 4, 2016
Posted by Suomen antifasistinen komitea ry

Julkisuus ei ole lapsen etu

Saamme jälleen seurata uutta suomalais-venäläistä lapsikiistaa ja median vastuutonta raportointia tapauksesta. Suomen antifasistisen komitean varapuheenjohtaja Kerkko Paananen kääntyi asiassa Suomen lapsiasiavaltuutetun puoleen. "Minun on vaikea ymmärtää, miksi näitä tapauksia ylipäätään kommentoidaan mediassa ja eritoten sosiaalisessa mediassa", Paananen totesi.

Näiden Kremlin tukemien propagandakampanjoiden pääasiallisia uhreja ovat hädänalaiset perheet ja lapset, joita käytetään kyynisesti hyväksi Venäjän sisä- ja ulkopoliittisiin tarkoituksiin. Kampanjoiden tarkoitus näyttää olevan pyrkimys pilata suomalaisten ja venäläisten ystävälliset suhteet ja riistää Suomessa asuvilta perheiltä heidän oikeutensa lastensuojeluun.

Lapsiasiavaltuutettu on jo aiemmin todennut, että "on täydellistä piittaamattomuutta nostaa yksittäisten lasten tilanteita voimakkaan julkisen paineen ja keskustelun alaisuuteen". Ulkoministeriön lakimies Minna-Kaisa Liukko on korostanut, että julkisuus ei ole koskaan lapsen edun mukaista. On kolme asiaa, joita ei saa takaisin: sanottu sana, tehty teko ja mennyt aika.

Varapuheenjohtaja Paananen kysyi lapsiasiavaltuutetulta, voisiko tämä esittää, että toimitukset sopisivat käytännöstä, jonka mukaan lapsikiistojen yksityiskohtia ei kerrota julkisuuteen. Paananen on itse ehdottanut tapaa, miten tapauksista voisi raportoida rikkomatta lasten ja heidän huoltajiensa yksityisyyttä. Suomen antifasistinen komitea toivoo vastuullisen median tarttuvan ehdotukseen.
Monday, September 26, 2016
Posted by Suomen antifasistinen komitea ry

Suomen antifasistinen komitea täytti viisi vuotta

Suomen antifasistisen komitean hallitus (vasemmalta): Mikael Storsjö (sihteeri),
Antti-Pekka Mustonen (puheenjohtaja), Kerkko Paananen (varapuheenjohtaja)

Hyvät vapauden ja kansanvallan ystävät!

Tänään, 23. elokuuta 2016, kansainvälisenä mustan nauhan päivänä, Suomen antifasistinen komitea juhlistaa viisivuotista taivaltaan. Suomen antifasistinen komitea on rekisteröity yhdistys, joka on perustettu elokuussa 2011. Yhdistyksen jäsenistö edustaa suomalaisen yhteiskunnan laajaa kirjoa. Toimintamme perustuu yleismaailmallisiin, humaaneihin arvoihin ja väkivallattoman antifasismin parhaimpiin perinteisiin.

SAFKA-T tutkimaan yhteyksiä terrorismiinTIEDOTE

Helsinki, 09.08.2016

Ukrainan henkisen maanpuolustuksen vapaaehtoisryhmän InformNapalmin ja FINROSFORUMin julkaisemien tietojen mukaan maanpetturi Johan Bäckmanin johtamat "hyödylliset idiootit" tukevat aktiivisesti ns. Donetskin ja Luhanskin "kansantasavaltojen" terroristiryhmiä Venäjän miehittämillä alueilla itäisessä Ukrainassa.

Suomen antifasistisen komitean puheenjohtaja, kapteeni (evp) Antti-Pekka Mustonen, on valtuuttanut komitean tiedusteluosasto SAFKA-T:n ryhtymään tutkimaan Bäckmanin ryhmän toimintaa. Yhdistyksemme haluaa näin tukea suomalaisten ja ukrainalaisten viranomaisten toimia, joiden tavoitteena on estää terrorismia tukevaa toimintaa.

Lisätietoja:

Kerkko Paananen
varapuheenjohtaja
Tuesday, August 9, 2016
Posted by Suomen antifasistinen komitea ry

Arrest Putin!

Russia expert Jukka Mallinen and three members of the board of the Finnish Anti-Fascist Committee reported the Russian leader, Vladimir Putin, to police for his actions during the wars against Chechnya, Georgia, Ukraine, and Syria.

Under international law and Article 11 of the Finnish Criminal Code, the Finnish justice system can extend its jurisdiction to crimes committed outside Finland's borders.

Vladimir Putin arrived on an official visit to Finland 1 July 2016. The group of civic activists urged police to arrest Putin for suspicion of committing the crimes mentioned in their report.

Info

My Photo

Suomen antifasistinen komitea (SAFKA) on perustettu Helsingissä elokuussa 2011. Rekisteröidyn yhdistyksen tarkoituksena on edistää antifasistista toimintaa Suomessa ja Euroopassa. Yhdistyksen puheenjohtaja on Antti-Pekka Mustonen, varapuheenjohtaja Kerkko Paananen ja sihteeri Mikael Storsjö.

Tags

Antifa Antifascism Antifašism Antifasismi Antisemitism Antisemitismi Black Ribbon Day Boikott Bolshevism Bolshevismi Caucasus Chechnya Children Communism Crimea Dagestan Democracy Demokrati Demokratia Eesti Elections Eurooppa Europe Fascism Fašism Fasismi Finland Folkmord Free Speech FSB Genocide Georgia Hague Hate Speech Helsinki Historia History Hitler Holodomor Homofobia Homophobia Human Rights ICC Ihmisoikeudet Independence Itsenäisyys Journalismi Justice Kansanmurha Kaukasia Kavkaz Center Kirkko Kommunismi Krig Krigsförbrytelse Ksenofobia Laki Lapset Mannerheim Media Mustan nauhan päivä Muukalaisviha Natsism Natsismi Nazism Neuvostoliitto Perustuslaki Propaganda Putin Racism Rasismi Russia Russofobia Russophobia Ryssland SAFKA Sananvapaus Security Självständighet Soome Sota Sotarikokset Sotasyyllisyys Soviet Union Sovjetunion Stalin Stalinism Stalinismi Suomi Syria Syyria Talvisota Tampere Tartu Terrorism Terrorismi Totalitarianism Totalitarism Totalitarismi Tshetshenia Turvallisuus Ukraina Ukraine Uskonto USSR V Day Vaalit Världskrig Venäjä Vihapuhe Viro Voitonpäivä War War Crimes War Guilt WWII Xenophobia Антисемитизм Антифашизм Безопасность Бойкот ВОВ Военные преступления Война Выборы Геноцид Голодомор Гомофобия Демократия Демократія День Победы Дети Европа Європа История Коммунизм Комунізм Конституция Ксенофобия Нацизм Независимость ПЖиВ Права человека Пропаганда Путин Радянський Союз Расизм Росія Россия Русофобия Свобода слова Советский Союз СРСР СССР Сталин Сталинизм Сталінізм Тампере Тоталитаризм Тоталітаризм Трибунал Украина Україна Фашизм Финляндия ФСБ Хельсинки Чечня Эстония
Powered by Blogger.

Copyright © SAFKA | Metrominimalist | Powered by Blogger | Designed by Johanes Djogan