Me emme väsy muistamasta!

Mustan nauhan päivää vietetään Tampereen
Lenin-museossa 23.08.2017 klo 11:00-18:00.
Kansainvälistä Mustan nauhan päivää vietetään tänään keskiviikkona 23. elokuuta 2017. Tänä päivänä 78 vuotta sitten Neuvostoliitto ja Natsi-Saksa allekirjoittivat Moskovassa ns. Molotov-Ribbentrop-sopimuksen, jonka lisäpöytäkirjassa Romania, Puola, Liettua, Latvia, Viro ja Suomi annettiin Stalinin teuraaksi. On hämmentävää, että Suomen antifasistinen komitea ja Lenin-museo Tampereella ovat olleet ainoat tahot Suomessa, jotka ovat muistaneet tätä päivää.

Pelkästään vuosina 1937–1938 Stalinin vainoissa menehtyi noin 11 000 suomalaistaustaista henkilöä, lähinnä Karjalan ja Pietarin alueilla. Stalinin suurin terroriteko oli kuitenkin hyökkäys Suomeen 30. marraskuuta 1939 ja sitä seurannut Talvisota — sota, joka on vastaavasti Suomen suurin yksittäinen sankariteko. Neuvostoliitto vaikeni teloituksista, mutta vielä huolestuneempia olemme nyt siitä, että Putinin Venäjä ei vain kiellä tai vaikene hyökkäyssodastaan ja sitä seuranneista hirmuteoista, vaan syyttää niistä Suomea.

Suomi on valtiona valinnut vaikenemisen Neuvostoliitton hirmuteoista. Valtiojohtomme on ollut suomettuneisuudessaan johdonmukainen ja päättäväinen. Tämä on ollut Suomen sodan jälkeinen ulkopoliittinen linja lähes kaikkien presidenttiemme aikana — niin Kekkosen ja Koiviston kuin Halosen ja Niinistönkin kausina. Presidentti Ahtisaaren aikana nähtiin lyhyt orastava suojasää.

Suomalaisilla on tieto kokemastaan vääryydestä, mutta sitä ei haluta muistaa, selvittää naapurimaan kanssa ja löytää yhteistä käsitystä yli 70 vuotta vanhoihin tapahtumiin. Siksi ne seuraavat mukanamme. Me suomalaiset olemme jälleen valitsemassa itsellemme presidenttiä seuraavaksi kuudeksi vuodeksi. Kun aika on epävakaa ja vaikeasti ennustettava, kehotan valintaanne langettaessanne luottamaan ehdokkaan toiminnassa näyttäytyviin arvoihin.

Me emme väsy muistamasta ja muistuttamasta!


Suomen antifasistinen komitea toistaa vuonna 2012 tekemänsä esityksen Mustan nauhan päivän nimeämisestä viralliseksi liputuspäiväksi. Teemme samalle uuden esityksen, että virallisissa yhteyksissä alamme käyttämään nimitystä Hitler-Stalin-sopimus. Toisen maailmansodan aloittaneista diktaattoreistahan Stalin oli allekirjoitustilaisuudessa läsnä, ja ilman Hitlerin hyväksyntää sopimusta ei olisi allekirjoitettu.

Suomen antifasistinen komitea on rekisteröity yhdistys, joka on perustettu elokuussa 2011. Yhdistyksen jäsenistö edustaa laajaa kirjoa suomalaisen yhteiskunnan puolustajia, vieraan väkivallan ja sen uhan torjujia. Sanoudumme selkeästi irti kaikesta väkivallasta ja yllytyksestä siihen. Toimintamme perustuu yleismaailmallisiin, humaaneihin arvoihin ja väkivallattoman antifasismin parhaimpiin perinteisiin Euroopassa ja muualla maailmassa.

Totalitarismin uhreja muistaen, päätään kumartaen

Antti-Pekka Mustonen
puheenjohtaja

Vihasivuston avustajalle ei pappisoikeuksia


Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on hylännyt vihasivusto MV-lehden avustajan Juha Molarin hakemuksen, jossa hän pyysi pappisoikeuksiensa palauttamista. Päätöksen mukaan Molarin käytös on papille sopimatonta, mistä syystä hän ei sovellu pappisvirkaan. Päätöksestä ei voi valittaa.

Molari erosi Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta vuonna 2011 ja menetti samalla kelpoisuutensa pappisvirkaan. Sen jälkeen hän kertoi liittyneensä Moskovan patriarkaatin alaisen Venäjän ortodoksisen kirkon jäseneksi, mistä hän kuitenkin erosi myöhemmin. Helmikuussa 2016 Molari jätti Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille hakemuksen pappisoikeuksien palauttamiseksi.

Tuomiokapituli totesi päätöksessään, että ero luterilaisesta kirkosta ja elinikäisestä pappeudesta sisältää vahvan periaatteellisen päätöksen, eikä pappeudesta luopumista siksi voida pitää vähäisenä seikkana. Erottuaan Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta Molari menetti täten kelpoisuutensa pappisvirkaan.

Kirkkolain mukaan tuomiokapituli voi pyynnöstä palauttaa aiemmin pappisviran menettäneelle pappisviran jos pappisvihkimyksen edellytykset ovat olemassa. Papiksi vihittävän tulee olla "jumalaapelkäävä ja kristillisestä elämästään tunnettu konfirmoitu kirkon jäsen" ja "muutoinkin pappisvirkaan soveltuva". Tuomiokapitulin mukaan Molarilla ei ole vokaatiota papin tehtävään.

Arvioidessaan Molarin soveltuvuutta pappisvirkaan tuomiokapituli tarkasteli myös hänen aiempaan viranhoitoonsa liittyneitä asioita. Molari toimi aiemmin Espoon hiippakunnassa sijainneen entisen Pohjan suomalaisen seurakunnan kirkkoherrana, jolloin häneen kohdistui useita kanteluita mm. papille sopimattomasta käytöksestä.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli totesi tuolloin, että Molari oli blogikirjoituksissaan käyttänyt "loukkaavaa ja epäasiallista, väkivaltaisen menettelyn puoltamiseksi tulkittavaa kieltä." Hän oli näin toiminut vastoin virkavelvollisuuksiaan ja käyttäytynyt virka-asemaansa sopimattomalla tavalla.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli arvioi myös Molarin tämänhetkisen blogikirjoittelun sopivuutta pappisvirkaan. Päätöksen mukaan Molarin kirjoituksista ilmenee "yksittäisiin ihmisiin kohdistuvia sanavalintoja, joiden ei voida arvioida edesauttavan päätöstä katsoa Molaria soveltuvaksi pappisvirkaan."

Suomen antifasistinen komitea kiittää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulia siitä, että se on ottanut huomioon tiedusteluosasto SAFKA-T:n keräämän materiaalin ja langettanut oikeamielisen päätöksen. Molarin kaltainen vihaa ja valheita levittävä ja kunniallisia kansalaisia parjaava henkilö ei sovi pappisvirkaan.
Tuesday, October 4, 2016
Posted by Suomen antifasistinen komitea ry

Julkisuus ei ole lapsen etu

Saamme jälleen seurata uutta suomalais-venäläistä lapsikiistaa ja median vastuutonta raportointia tapauksesta. Suomen antifasistisen komitean varapuheenjohtaja Kerkko Paananen kääntyi asiassa Suomen lapsiasiavaltuutetun puoleen. "Minun on vaikea ymmärtää, miksi näitä tapauksia ylipäätään kommentoidaan mediassa ja eritoten sosiaalisessa mediassa", Paananen totesi.

Näiden Kremlin tukemien propagandakampanjoiden pääasiallisia uhreja ovat hädänalaiset perheet ja lapset, joita käytetään kyynisesti hyväksi Venäjän sisä- ja ulkopoliittisiin tarkoituksiin. Kampanjoiden tarkoitus näyttää olevan pyrkimys pilata suomalaisten ja venäläisten ystävälliset suhteet ja riistää Suomessa asuvilta perheiltä heidän oikeutensa lastensuojeluun.

Lapsiasiavaltuutettu on jo aiemmin todennut, että "on täydellistä piittaamattomuutta nostaa yksittäisten lasten tilanteita voimakkaan julkisen paineen ja keskustelun alaisuuteen". Ulkoministeriön lakimies Minna-Kaisa Liukko on korostanut, että julkisuus ei ole koskaan lapsen edun mukaista. On kolme asiaa, joita ei saa takaisin: sanottu sana, tehty teko ja mennyt aika.

Varapuheenjohtaja Paananen kysyi lapsiasiavaltuutetulta, voisiko tämä esittää, että toimitukset sopisivat käytännöstä, jonka mukaan lapsikiistojen yksityiskohtia ei kerrota julkisuuteen. Paananen on itse ehdottanut tapaa, miten tapauksista voisi raportoida rikkomatta lasten ja heidän huoltajiensa yksityisyyttä. Suomen antifasistinen komitea toivoo vastuullisen median tarttuvan ehdotukseen.
Monday, September 26, 2016
Posted by Suomen antifasistinen komitea ry

Suomen antifasistinen komitea täytti viisi vuotta

Suomen antifasistisen komitean hallitus (vasemmalta): Mikael Storsjö (sihteeri),
Antti-Pekka Mustonen (puheenjohtaja), Kerkko Paananen (varapuheenjohtaja)

Hyvät vapauden ja kansanvallan ystävät!

Tänään, 23. elokuuta 2016, kansainvälisenä mustan nauhan päivänä, Suomen antifasistinen komitea juhlistaa viisivuotista taivaltaan. Suomen antifasistinen komitea on rekisteröity yhdistys, joka on perustettu elokuussa 2011. Yhdistyksen jäsenistö edustaa suomalaisen yhteiskunnan laajaa kirjoa. Toimintamme perustuu yleismaailmallisiin, humaaneihin arvoihin ja väkivallattoman antifasismin parhaimpiin perinteisiin.

SAFKA-T tutkimaan yhteyksiä terrorismiinTIEDOTE

Helsinki, 09.08.2016

Ukrainan henkisen maanpuolustuksen vapaaehtoisryhmän InformNapalmin ja FINROSFORUMin julkaisemien tietojen mukaan maanpetturi Johan Bäckmanin johtamat "hyödylliset idiootit" tukevat aktiivisesti ns. Donetskin ja Luhanskin "kansantasavaltojen" terroristiryhmiä Venäjän miehittämillä alueilla itäisessä Ukrainassa.

Suomen antifasistisen komitean puheenjohtaja, kapteeni (evp) Antti-Pekka Mustonen, on valtuuttanut komitean tiedusteluosasto SAFKA-T:n ryhtymään tutkimaan Bäckmanin ryhmän toimintaa. Yhdistyksemme haluaa näin tukea suomalaisten ja ukrainalaisten viranomaisten toimia, joiden tavoitteena on estää terrorismia tukevaa toimintaa.

Lisätietoja:

Kerkko Paananen
varapuheenjohtaja
Tuesday, August 9, 2016
Posted by Suomen antifasistinen komitea ry

Arrest Putin!

Russia expert Jukka Mallinen and three members of the board of the Finnish Anti-Fascist Committee reported the Russian leader, Vladimir Putin, to police for his actions during the wars against Chechnya, Georgia, Ukraine, and Syria.

Under international law and Article 11 of the Finnish Criminal Code, the Finnish justice system can extend its jurisdiction to crimes committed outside Finland's borders.

Vladimir Putin arrived on an official visit to Finland 1 July 2016. The group of civic activists urged police to arrest Putin for suspicion of committing the crimes mentioned in their report.

Pidättäkää Putin!

Venäjä-tuntija Jukka Mallinen ja Suomen antifasistisen komitean hallituksen kolme jäsentä ovat tänään jättäneet poliisille tutkintapyynnön koskien Venäjän presidentin Vladimir Putinin toimia Tshetshenian, Georgian, Ukrainan ja Syyrian vastaisten sotien aikana.

Kansainvälisen oikeuden ja Suomen rikoslain 11 luvun mukaisesti Suomen oikeuslaitos voi ulottaa tuomiovaltansa myös ulkomailla tehtyihin rikoksiin.

Vladimir Putin saapuu Suomeen tänään perjantaina 1. heinäkuuta 2016. Kansalaisaktivistit kehottavat poliisia pidättämään Putinin todennäköisin syin epäiltynä tutkintapyynnössä mainittuihin rikoksiin.

Friday, July 1, 2016
Posted by Suomen antifasistinen komitea ry

Former Nazi Who Did the Right Thing

Into Kustannus published
Esa Holappa's memoirs in 2016
Finnish journalists Jessikka Aro and Marko Hietikko wrote a series of articles on the about-face of the former neo-Nazi leader, Esa (Henrik) Holappa, who rejected the hatred and violence perpetrated by the Nazi organisation that he had created.

On her Facebook page, Ms Aro recounted the journalistic process behind the story and warned about the dangers posed by extreme right-wing movements to society. The Finnish Anti-Fascist Committee has translated her post with the author's permission.

Sunday, May 22, 2016
Posted by Suomen antifasistinen komitea ry

Info

My Photo

Suomen antifasistinen komitea (SAFKA) on perustettu Helsingissä elokuussa 2011. Rekisteröidyn yhdistyksen tarkoituksena on edistää antifasistista toimintaa Suomessa ja Euroopassa. Yhdistyksen puheenjohtaja on Antti-Pekka Mustonen, varapuheenjohtaja Kerkko Paananen ja sihteeri Mikael Storsjö.

Tags

Antifa Antifascism Antifašism Antifasismi Antisemitism Antisemitismi Boikott Bolshevism Bolshevismi Caucasus Chechnya Children Communism Crimea Dagestan Democracy Demokrati Demokratia Eesti Elections Eurooppa Europe Fascism Fašism Fasismi Finland Folkmord Free Speech FSB Genocide Georgia Hague Hate Speech Helsinki Historia History Hitler Holodomor Homofobia Homophobia Human Rights ICC Ihmisoikeudet Independence Itsenäisyys Journalismi Justice Kansanmurha Kaukasia Kavkaz Center Kirkko Kommunismi Krig Krigsförbrytelse Ksenofobia Laki Lapset Mannerheim Media Mustan nauhan päivä Muukalaisviha Natsism Natsismi Nazism Neuvostoliitto Perustuslaki Propaganda Putin Racism Rasismi Russia Russofobia Russophobia Ryssland SAFKA Sananvapaus Security Självständighet Soome Sota Sotarikokset Sotasyyllisyys Soviet Union Sovjetunion Stalin Stalinism Stalinismi Suomi Syria Syyria Talvisota Tampere Tartu Terrorism Terrorismi Totalitarianism Totalitarism Totalitarismi Tshetshenia Turvallisuus Ukraina Ukraine Uskonto USSR V Day Vaalit Världskrig Venäjä Vihapuhe Viro Voitonpäivä War War Crimes War Guilt WWII Xenophobia Антисемитизм Антифашизм Безопасность Бойкот ВОВ Военные преступления Война Выборы Геноцид Голодомор Гомофобия Демократия Демократія День Победы Дети Европа Європа История Коммунизм Комунізм Конституция Ксенофобия Нацизм Независимость ПЖиВ Права человека Пропаганда Путин Радянський Союз Расизм Росія Россия Русофобия Свобода слова Советский Союз СРСР СССР Сталин Сталинизм Сталінізм Тампере Тоталитаризм Тоталітаризм Трибунал Украина Україна Фашизм Финляндия ФСБ Хельсинки Чечня Эстония
Powered by Blogger.

Copyright © SAFKA | Metrominimalist | Powered by Blogger | Designed by Johanes Djogan